Wiwood AB och Fredricsons Trä AB ingår båda i Svenska Trävarugruppen AB, där även Direktlaminat AB och Interior Wood AB ingår. Svenska Trävarugruppen AB (STVG) arbetar målmedvetet med att förverkliga sin vision om att vara en modern one-stop-shop för träbaserade varor och produkter i Sverige. Koncernen ägs till 100% av Peter Gyllenhammar AB. 

  

Den 1 april 2021 växer Fredricsons Trä i Länna med både medarbetare och lagersortiment! Då övergår Wiwoods tidigare verksamhet i Flemingsberg, Huddinge, till att bedrivas i Fredricsons Träs regi, samtidigt som en mindre utbyggnad också planeras vid anläggningen i Länna. Förändringen är ett naturligt steg i Svenska Trävarugruppen AB:s tillväxtfas, där vi ser tydliga synergieffekter som syftar till att förbättra servicen för Dig som kund. På plats i Länna kommer vi att kunna erbjuda ett utökat och breddat sortiment till såväl industri som ÅF. Fler medarbetare på lagret, på kontoret och på fältet ökar vår gemensamma flexibilitet och bredd.  

 

Bland annat kommer förändringen att innebära att Stockholmsregionens största hämtlager av limträ och LVL samlas i Länna, där nu samtliga limträbalkar kommer att vara svenskproducerade och exaktkapas vid en modern anläggning.  

 

Wiwood stänger sin verksamhet i Flemingsberg för utlastning och hämtning den 31 mars 2021. Wiwood vill tacka alla kunder och leverantörer för den fantastiska tid som varit och önskar alla varmt välkomna till Betongvägen 6A i Länna, dit vi ser fram emot att bjuda in alla kunder för ett öppet hus när situationen så tillåter. 

 

Eventuella frågor beträffande informationen besvaras gärna av Din säljare, eller verksamhetsansvarige i Stockholm; 

 

Maria Wennberg 

08-744 52 50 

maria.wennberg@fredricsons.com 

Arlöv

Södra Virvelvägen 2-4
SE-232 21 Arlöv
Tel: +46 (0)40-53 85 00
Fax: +46 (0)40-43 02 70
info@fredricsons.com

Göteborg

Holmvägen 54, Stora Holm
SE-402 71 Göteborg
Tel: +46 (0)31-70 50 500
Fax: +46 (0)31-70 50 501
info@fredricsons.com

Rönås

Farabolsvägen 21, Rönås
SE-293 94 Kyrkhult
Tel: +46 (0)454-57 07 40
Fax: +46 (0)454-77 00 05
info@fredricsons.com

Stockholm

Betongvägen 6A, Länna
SE-142 50 Skogås
Tel: +46 (0)8-744 52 50
Fax: +46 (0)8-744 15 57
info@fredricsons.com

Vaggeryd

Ödestuguvägen 40
SE-567 32 Vaggeryd
Tel: +46 (0)393-36 260
Fax: +46 (0)393-36 269
info@fredricsons.com