Frågor & Svar

Här försöker vi fånga upp vanliga frågor vi får och presentera våra svar för att begränsa Er väntetid.

Kan ni sponsra vårt projekt?

Vi får återkommande förfrågningar om att sponsra olika skolor, eller andra organisationer, med material inför olika projekt. På grund av antalet förfrågningar har vi dessvärre inte möjlighet att tacka ja till samtliga, varför vår generella policy är att avböja materialsponsring.

Säljer ni till byggföretag?

Fredricsons Trä säljer ädelträ och fanér till byggföretag med egna verksamheter inom finsnickeri. För varor som normalt distribueras via byggmaterialhandeln, hänvisar vi till denna.

Säljer ni till privatpersoner?

Fredricsons Trä är grossister och säljer normalt inte till privatpersoner, ej heller till företag utan branschanknytning.

KONTAKT

Arlöv

Tel: +46 40 53 85 00

E-post till alla anläggningar

info@fredricsons.com

Arlöv

Södra Virvelvägen 2-4
SE-232 21 Arlöv
Tel: +46 (0)40-53 85 00
Fax: +46 (0)40-43 02 70
info@fredricsons.com

Göteborg

Holmvägen 54, Stora Holm
SE-402 71 Göteborg
Tel: +46 (0)31-70 50 500
Fax: +46 (0)31-70 50 501
info@fredricsons.com

Rönås

Farabolsvägen 21, Rönås
SE-293 94 Kyrkhult
Tel: +46 (0)454-57 07 40
Fax: +46 (0)454-77 00 05
info@fredricsons.com

Stockholm

Betongvägen 6A, Länna
SE-142 50 Skogås
Tel: +46 (0)8-744 52 50
Fax: +46 (0)8-744 15 57
info@fredricsons.com

Vaggeryd

Ödestuguvägen 40
SE-567 32 Vaggeryd
Tel: +46 (0)393-36 260
Fax: +46 (0)393-36 269
info@fredricsons.com