Våra anläggningar

Fredricsons Trä har totalt fem anläggningar. Huvudkontoret med tillhörande terminal är beläget i Arlöv.

Malmö

Kontor – Showroom – Materialbibliotek – Mötesplats – Föreläsningar – Tema- och inspirationsdagar

Göteborg

Försäljningskontor  Tempererade lagerlokaler  Utbyggt väderskydd • Ströläggning och torkning • Trä • Skivmaterial • Byggvaror • Limträkap • Formatsåg • Turbilar

Rönås

Försäljningskontor • Lagerlokaler • Hyvling • Klyvning • Kapning • Sortering • Ströläggning •
Torkning • Trä • Skivmaterial • Turbilar

Stockholm

Försäljningskontor • Servicelager • Trä • Skivmaterial • Byggvaror • Limträkap • Golvprodukter • Turbilar

Vaggeryd

Försäljningskontor • Lagerlokaler • Ströläggning och torkning • Kantverk • Massivträ • Skivmaterial • Turbilar

Arlöv

Södra Virvelvägen 2-4
SE-232 21 Arlöv
Tel: +46 (0)40-53 85 00
Fax: +46 (0)40-43 02 70
info@fredricsons.com

Göteborg

Holmvägen 54, Stora Holm
SE-402 71 Göteborg
Tel: +46 (0)31-70 50 500
Fax: +46 (0)31-70 50 501
info@fredricsons.com

Rönås

Farabolsvägen 21, Rönås
SE-293 94 Kyrkhult
Tel: +46 (0)454-57 07 40
Fax: +46 (0)454-77 00 05
info@fredricsons.com

Stockholm

Betongvägen 6A, Länna
SE-142 50 Skogås
Tel: +46 (0)8-744 52 50
Fax: +46 (0)8-744 15 57
info@fredricsons.com

Vaggeryd

Ödestuguvägen 40
SE-567 32 Vaggeryd
Tel: +46 (0)393-36 260
Fax: +46 (0)393-36 269
info@fredricsons.com