Våra återförsäljare

Om Ni är privatperson och söker någon av våra produkter finns tre huvudsakliga kanaler Ni kan vända Er till för pris- och leveransinformation beroende på produktslag. För massivt ädelträ, skivmaterial och laminat i snickerisyfte går det bra att kontakta ett snickeri för pris- och leveransinformation. Ange att ni önskar material från Fredricsons Trä.

Ett stort antal byggmaterialhandlare

För skivmaterial (såväl snickeri- som byggkvaliteter), agenturprodukter och produkter för utemiljö går det bra att kontakta byggmaterialhandeln. Vi samarbetar med kedjorna till höger och därutöver med en lång rad fristående handlare. Observera att samtliga kedjor inte per automatik lagerhåller Fredricsons sortiment fullt ut. Ange därför alltid att ni önskar material från Fredricsons Trä för att garantera att ni får rätt produkt.

Produkter för golv
För golvprodukter, med eller utan installation, går det även bra att kontakta golvfackhandeln och golventreprenörer. Ange att ni önskar material från Fredricsons Trä.

Arlöv

Södra Virvelvägen 2-4
SE-232 21 Arlöv
Tel: +46 (0)40-53 85 00
Fax: +46 (0)40-43 02 70
info@fredricsons.com

Göteborg

Holmvägen 54, Stora Holm
SE-402 71 Göteborg
Tel: +46 (0)31-70 50 500
Fax: +46 (0)31-70 50 501
info@fredricsons.com

Rönås

Farabolsvägen 21, Rönås
SE-293 94 Kyrkhult
Tel: +46 (0)454-57 07 40
Fax: +46 (0)454-77 00 05
info@fredricsons.com

Stockholm

Betongvägen 6A, Länna
SE-142 50 Skogås
Tel: +46 (0)8-744 52 50
Fax: +46 (0)8-744 15 57
info@fredricsons.com

Vaggeryd

Ödestuguvägen 40
SE-567 32 Vaggeryd
Tel: +46 (0)393-36 260
Fax: +46 (0)393-36 269
info@fredricsons.com