Med fokus på kvalitet och miljö

 

När vi formulerar våra kvalitetsmål är miljön en central aspekt. Trä är ett miljövänligt material och Fredricsons Trä är ett miljövänligt företag. Vårt miljöengagemang märks bland annat genom att vi källsorterar stålband och överblivet trä som flisas till biobränsle, samt återvinner plastemballage. Vi är även anslutna till det s.k. FTI-registret, där vi tar vår del av återvinningsansvaret.

Många initiativ för hållbarhet

Samtliga våra lastbilar körs på RME-diesel och är miljözonsgodkända.
Vår truckpark består till huvuddelen av eltruckar.
Vi är även anslutna till byggbranschens retursystem för lastpallar, kallat Byggpall.

Anläggningarna i Arlöv, Göteborg och Vaggeryd är certifierade enligt ISO 9001:2015.
Vi är också certifierade enligt Tullverkets Servicetrappan för ökad service, kvalitet och effektivitet. Sedan 2012 är bolaget också certifierat enligt FSC® och PEFC™.
Detta understryker bolagets målmedvetna miljöarbete och dess bidrag till en hållbar utveckling.

Vår ambitiösa kvalitetspolicy

Fredricsons Trä ska ständigt söka efter nya lösningar för att erbjuda alltmer kundspecifika produkter och säkrare leveranser. Vi ska tillhandahålla ett brett och djupt sortiment, från hela världen, som ger kunderna maximal valfrihet och rätt kvalitet.

Genom ett välutvecklat kontaktnät, ett flexibelt lagersortiment och en avancerad
logistik med ett unikt turbilssystem, ska vi garantera kunderna kvalitet, trygghet och kortast möjliga leveranstider.

Vår miljöpolicy

Fredricsons Trä har en miljöpolicy som genomsyrar bolagets arbetssätt. Ni finner den Miljopolicy 201006.

 

 

Arlöv

Södra Virvelvägen 2-4
SE-232 21 Arlöv
Tel: +46 (0)40-53 85 00
Fax: +46 (0)40-43 02 70
info@fredricsons.com

Göteborg

Holmvägen 54, Stora Holm
SE-402 71 Göteborg
Tel: +46 (0)31-70 50 500
Fax: +46 (0)31-70 50 501
info@fredricsons.com

Rönås

Farabolsvägen 21, Rönås
SE-293 94 Kyrkhult
Tel: +46 (0)454-57 07 40
Fax: +46 (0)454-77 00 05
info@fredricsons.com

Stockholm

Betongvägen 6A, Länna
SE-142 50 Skogås
Tel: +46 (0)8-744 52 50
Fax: +46 (0)8-744 15 57
info@fredricsons.com

Vaggeryd

Ödestuguvägen 40
SE-567 32 Vaggeryd
Tel: +46 (0)393-36 260
Fax: +46 (0)393-36 269
info@fredricsons.com