Varför Fredricsons Trä?

Vår ambition är att vara den marknadsledande, innovativa, lagerhållande och mest naturliga samarbetspartnern för dig. Kunskap, tradition och nytänkande är våra ledord. Med kunskap och tradition har vi byggt upp en stabil grund och ett stort yrkeskunnande att luta oss tillbaka mot. Men det är med nytänkande vi går in i framtiden.

Komplett utbud av produkter och tjänster

Vi skapar kontinuerligt nya produkter och nya tjänster som dels breddar vårt utbud och dels gör det lättare för dig att vara kund hos oss. Vi tar ständigt in nya intressanta material och utvecklar innovativa nischprodukter för att bibehålla marknadens mest attraktiva utbud. Fredricsons Trä ska vara det självklara valet både idag och i framtiden.

Våra kunder finns till största del inom den träbearbetande industrin, byggmaterialhandeln, samt arkitekter och golventreprenörer/golvfackhandeln. Vi erbjuder marknadens mest kompletta produkt- och tjänsteutbud inom trä, skivmaterial, samt byggmaterialvaror och golvprodukter.

Säkra leveranser & smart logistik

Det ska vara enkelt att göra affärer med oss. Fredricsons turbilar kör dagligen enligt ett utvecklat turbilssystem i hela Sverige med utgångspunkt från våra olika anläggningar. Det säkrar leveranstiderna och minimerar fraktskador. Vi kan också erbjuda just-in-time-leveranser vid behov och har en SIMA-lift-lastbil som dagligen transporterar några av de cirka 400 containrar vi tar emot årligen.

Naturligtvis transporterar vi varor även till våra kunder i norr – som ett utpräglat serviceföretag betraktar vi effektiva leveranser till alla kunder, som en självklarhet. Med våra lager i Arlöv, Göteborg, Rönås, Stockholm och Vaggeryd förenklar vi logistiken för dig som gärna själv vill hämta material hos oss.

Hög grad av vidareförädling

Vi utför formatsågning av skivmaterial samt hyvling, klyvning, kantning, kapning och torkning av trävaror. Allt fler kunder väljer idag att låta oss göra hela eller delar av förädlingsprocessen. Vi ordnar de specifika mått du behöver på skivprodukter. Det betyder att du ökar din kapacitet och lönsamhet. Med färdiga format i produktionsprocessen sparar våra kunder både tid och lagerutrymme och får en effektivare tillverkning. Våra kunder gör mer flis.

Produkter från hela världen

Vårt djupa och breda lagersortiment erbjuder trävaror och träbaserat skivmaterial från hela världen. Med vårt nytänkande tar vi också fram nischprodukter – till exempel fullsortiment av sibirisk lärk och ämnen i olika träslag. Vi ser också till att du får tillgång till marknadens senaste nyheter, såsom Trex, Valchromat och Viroc. Vid specifika behov finns naturligtvis möjlighet att påverka framtida lagersortiment. Vi hjälper er gärna med profilering av era produkter ur ett marknadsföringssyfte.

Bolagsgruppen

SONSA Business AB

Fredricsons Trä ingår i SONSA Business AB (SONSAB) tillsammans med Direktlaminat, Wiwood, Mivall Byggross och Produktma. SONSAB ägs i sin tur av Peter Gyllenhammar AB (PGAB).

 

 

Code of Conduct

SONSAB Codeofconduct

Dokumentation

Här kan du ladda ner vår generella information om Fredricsons Trä. Vid kompletterande frågor, kontakta alltid din säljare.

 

Arlöv

Södra Virvelvägen 2-4
SE-232 21 Arlöv
Tel: +46 (0)40-53 85 00
Fax: +46 (0)40-43 02 70
info@fredricsons.com

Göteborg

Holmvägen 54, Stora Holm
SE-402 71 Göteborg
Tel: +46 (0)31-70 50 500
Fax: +46 (0)31-70 50 501
info@fredricsons.com

Rönås

Farabolsvägen 21, Rönås
SE-293 94 Kyrkhult
Tel: +46 (0)454-57 07 40
Fax: +46 (0)454-77 00 05
info@fredricsons.com

Stockholm

Betongvägen 6A, Länna
SE-142 50 Skogås
Tel: +46 (0)8-744 52 50
Fax: +46 (0)8-744 15 57
info@fredricsons.com

Vaggeryd

Ödestuguvägen 40
SE-567 32 Vaggeryd
Tel: +46 (0)393-36 260
Fax: +46 (0)393-36 269
info@fredricsons.com