Svenska Trävarugruppen AB (STVG) offentliggör idag ett samgående med Fredricsons Trä AB med effekt fr.o.m. den 30 juni 2020

Fredricsons Trä AB är en av Sveriges ledande distributörer till den träbearbetande industrin respektive byggmaterialhandeln i Sverige.
Fredricsons Trä har fem anläggningar i Sverige, med huvudkontor i Arlöv utanför Malmö, samt ett inköpskontor i Bosnien. Företaget omsatte ca 350 Mkr år 2019, med 60-talet medarbetare.
Fredricsons Trä är ett anrikt och välrenommerat bolag med en imponerande bredd och fantastiskt know-how. Bolaget representerar en lång rad starka varumärken i branschen och är marknadsledande inom ett flertal områden.

-Samgåendet är ett viktigt steg mot att uppfylla STVG:s vision om att bli en modern och marknadsledande one-stop-shop för träbaserade varor och produkter, kommenterar STVG:s koncernchef Ulric Wilhelmsson.
-Systerbolagen WiWood och Fredricsons Trä omsätter tillsammans mer än 500 MSEK och får förutsättningar att erbjuda våra kunder marknadens kanske bredaste produktsortiment och högsta servicegrad. Koncernen täcker nu den svenska marknaden från Stockholmsregionen och söderut och med en etablerad tur-trafik kommer vi på kort varsel kunna leverera alltmer kompletta kundorder till av kunden anvisad destination, fortsätter Ulric Wilhelmsson. Koncernen blir med detta samgående en allt intressantare partner för såväl leverantörer som våra kunder och vi kommer förutom en effektiv distributionsapparat även förfoga över betydande kapacitet för kundanpassad bearbetning av material.

-Jag är övertygad om att Fredricsons Trä går en spännande framtid till mötes med de möjligheter samgåendet med Svenska Trävarugruppen innebär. Även om AB Andersson & Sjöberg nu lämnar över ägandet, ser den tidigare ägarfamiljen fram emot att vara del i den fortsatta resan och borgar för att bolagets kärnvärden och identitet kommer att vara tongivande i bolaget även framöver, kommenterar Fredricsons Träs VD Magnus Persson.

Fredricsons Träs verksamhet kommer att fortsätta likt tidigare och de förändrade ägarförhållandena påverkar inte Fredricsons Träs förhållningssätt till befintliga kunder eller leverantörer. Fredricsons Trä är ett bolag med snart 100 år i trävarubranschen som nu satsar in i framtiden!

Svenska Trävarugruppen (STVG) äger sedan tidigare bland annat Grimslöv Trä & List AB, Interior Wood AB och WiWood AB. STVG har sitt huvudkontor i Hjortsberga och ägs av Peter Gyllenhammar AB (PGAB).
Utöver huvudkontoret i Arlöv och inköpskontoret i Sarajevo, Bosnien bedriver Fredricsons Trä AB verksamhet i Göteborg, Rönås (Olofström), Stockholm och Vaggeryd. KPMG Corporate Finance har varit finansiella rådgivare till AB Andersson & Sjöberg i samband med försäljningen av Fredricsons Trä AB.

För ytterligare information kontakta:
Ulric Wilhelmsson, Koncernchef, Svenska Trävarugruppen AB
ulric.wilhelmsson@stvg.se
www.stvg.se

Magnus Persson, VD/MD, Fredricsons Trä AB
magnus.persson@fredricsons.com
www.fredricsons.com

Arlöv

Södra Virvelvägen 2-4
SE-232 21 Arlöv
Tel: +46 (0)40-53 85 00
Fax: +46 (0)40-43 02 70
info@fredricsons.com

Göteborg

Holmvägen 54, Stora Holm
SE-402 71 Göteborg
Tel: +46 (0)31-70 50 500
Fax: +46 (0)31-70 50 501
info@fredricsons.com

Rönås

Farabolsvägen 21, Rönås
SE-293 94 Kyrkhult
Tel: +46 (0)454-57 07 40
Fax: +46 (0)454-77 00 05
info@fredricsons.com

Stockholm

Betongvägen 6A, Länna
SE-142 50 Skogås
Tel: +46 (0)8-744 52 50
Fax: +46 (0)8-744 15 57
info@fredricsons.com

Vaggeryd

Ödestuguvägen 40
SE-567 32 Vaggeryd
Tel: +46 (0)393-36 260
Fax: +46 (0)393-36 269
info@fredricsons.com